Austria for beginners предлага консултации на английски, немски и български език за чужденци по email, skype или лично. Семействата са наша специалност!

Нашият екип може да Ви помогне в следните (но не само) ситуации:

  • Пристигане в Австрвия - осигуряване на всички необходими документи при (адресна регистрация, разрешение за пребиваване, осигуряване и др.)

  • Семейства с деца – намиране на подходяща детска градина, училище, университет, кандидатстване за детски надбавки и обезщетение за майчинство

  • За търсещи си работа – буквален превод на CV и мотивационно писмо

  • Кандидатстване в университет – подготовка на документите и подпомагане в процеса на записване

  • За квалифицирани кадри – признаване на дипломи за висше и професионално образование, придобити извън Австрия

  • При недобро разбиране на немски език или притеснение при комуникацията с администрация и други лица в личната сфера (наемодатели, лекари, учители и др.)– придружаване и превод на място

  • Попълване на формуляри и друга документация

  • Буквален превод на писма и email-и на немски език

  • Други сфери от живота в Австрия, в които имате нужда от съдействие